Regulamin

Operatorem Strony Internetowej i Sklepu Internetowego SIMSERWIS
znajdującego się na stronie www.simserwis.pl jest firma:

SIMSERWIS Damian Złoch
ul. Starowiejska 9
84-207 Rumia
NIP: 958-125-22-21
Regon: 192863440

Nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 2397 prowadzonej przez Wójta Gminy Wejherowo.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego SIMSERWIS dostępnego pod adresem www.simserwis.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 1. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.simserwis.pl.
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

§ 2. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Simserwis zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.simserwis.pl jest operator Sklepu - firma SIMSERWIS Damian Złoch z siedzibą w Łężyce 84-207, ul Sosnowa 1. W przypadku odbioru osobistego stroną dokonującą sprzedaży jest wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego o czym użytkownik informowany jest drogą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w Sklepie Internetowym Simserwis.

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego Simserwis w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.
 3. Ceny towarów widoczne dla Klientów detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT
 4. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej - w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia - odcienie mogą się różnić.
 5. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe,wolne od wad i posiadają gwarancję ich producentów.

§ 4. Zamawianie towarów

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub przedsiębiorca. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
Zamówienie może zostać złożone poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie
 2. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane dla wystawienia faktury VAT na adres zamowienia@simserwis.pl

Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez firmę SIMSERWIS danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

Złożenie zamówienia wiąże się  zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy firmą Simserwis a klientem składającym zamówieniem. Jedyną możliwością anulowania zamówienia jest złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy – szczegółowy opis procedury wraz z formularzem do pobrania znajduje się na stronie www.simserwis.pl w dziale „Dla Klientów” w zakładce „Zwroty” (u dołu strony)

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym Simserwis musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi przyjęcie do realizacji. ( potwierdzenie złożenia zamówienia)
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie z terminie 7 dni, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 4. Większość zamówień realizowanych (wysyłanych) jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
 5. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej, 1-3 dni robocze w przypadku przesyłki pocztowej, 1-2 dni w przypadku przesyłki Paczkomaty Inpost..
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Simserwis.
 7. Do transakcji wystawiamy Faktury VAT 23% (na firmę lub imienne), oraz paragony – w zależności od wyboru kupującego.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  2. niekompletności zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient uprawniony jest do:
   a/ odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić SIMSERWIS, w tym w drodze e-mailowej lub poprzez infolinie, o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo
   b/ przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Klienta) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem - protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
 9. W przypadku wyboru przez kupującego formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, klient zobowiązany jest odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia. Kupujący, który nie odbierze i nie opłaci przesyłki z zamówieniem, niedopełniając tym samym umowy sprzedaży/zakupu, może otrzymać wezwanie do zapłaty i zostać obciążony kosztami poniesionymi przez sprzedającego w ramach świadczenia usługi, wraz z przysługującymi odsetkami.
 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dziennik Ustaw NR 249 poz. 1661), złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją na przesyłanie drogą elektroniczną wystawianych przez wystawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, przy czym zmiany adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur.

§ 6. Formy płatności

 1. Gotówką przy odbiorze towaru
 2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. Poprzez system PayU.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi lub przez bankowość elektroniczną.

§ 7. Transport i dostawa towarów

Przygotowanie logistyczne, opakowanie oraz koszty i rodzaje dostaw zostały zamieszczone na stronie www.simserwis.pl w dziale "Dla Klientów" w punkcie "Koszty i rodzaje dostaw".

 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

§ 8. Reklamacje i gwarancje

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem firmy SIMSERWIS (bok@simserwis.pl).
   
 2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję. Okres gwarancji zależy od producenta i rodzaju zakupionego towaru.
   
 3. Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres bok@simserwis.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony jest na stronie simserwis.pl. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  Przesyłkę nadaj na adres:
  SIMSERWIS
  ul. Starowiejska 9
  84-230 Rumia

 4. Konsumentowi, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura rękojmi wraz z niezbędnym do wypełnienia formularzem znajduje się na stronie internetowej www.simserwis.pl w dziale "Pomoc" w zakładce "Rękojmia" (u dołu strony).
   
 5. Firma Simserwis nie jest gwarantem sprzedawanych produktów, gwarancja udzielana i realizowana jest przez producentów oferowanych towarów. Realizacja gwarancji odbywa się w zewnętrznych serwisach producentów. Szczegóły dotyczące procedury gwarancyjnej wraz z formularzem znajdują się na stronie internetowej www.simserwis.pl w dziale "Pomoc" w zakładce "Gwarancja" (u dołu strony).

§ 9. Ochrona danych osobowych (Polityka prywatności)

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
  1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  2. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  3. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  1. Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  2. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  3. Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  4. Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
 8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
   
 11. Strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,
  b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,
  c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,
  d) Opera w wersji nie starszej niż 8.0,
  e) Safari.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym Simserwis wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do firmy SIMSERWIS Damian Złoch z siedzibą w Rumi oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep www.simserwis.pl.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Zawartość Internetowego Sklepu Simserwis nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego Simserwis są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów.
 6. Internetowy Sklep Simserwis nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U .z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz.271) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.