LEFT JOIN `stale_cechy_prod` ON stale_cechy_prod.prod_id = produkty.id LEFT JOIN `stale_cechy_opcje` ON stale_cechy_opcje.id = stale_cechy_prod.cecha_id LEFT JOIN `meta_tagi` ON meta_tagi.id_prod = produkty.id WHERE (( ( concat(nazwa, "_") LIKE "%galaxy_%" ) OR (produkty.id = 'galaxy') OR (produkty.ean = 'galaxy') OR (produkty.indeks LIKE '%galaxy%') ) AND ( ( concat(nazwa, "_") LIKE "%s8_%" ) OR (produkty.id = 's8') OR (produkty.ean = 's8') OR (produkty.indeks LIKE '%s8%') ) ) AND aktywny="1" AND prod_kat NOT IN (250,294,175,171,172,185,187,176,177,174,173,220,193,210,178,180,278,277,241,254,289,208,199,170,222,194,204,240,235,229,247,201,219,203,231,209,228,258,227,268,216,200,238,223,205,197,206,202,207,212,211,284,282,283,275,274,217,183,182,181,184,186,191,213,221,192,179,196,273,195,246,169) AND (1=1) AND 1=1
Wyszukiwarka

Wynik wyszukiwania: